telefony01

Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi: problemami nerwicowymi, osobowościowymi, depresyjnymi, psychotycznymi, zaburzeniami zachowania i odżywiania.