telefony01

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Pracuje w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.