telefony01

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna:

  • Dziecka w wieku przedszkolnym – wspieranie rozwoju , przygotowanie do nauki szkolnej,
  • Pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych w zakresie czytania, pisania i ortografii,
  • Pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych w zakresie sprawności rachunkowych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) oraz rozumienia pojęć związanych z czasem.