tel1a42 234 33 00

42 208 06 99

tel2a501 210 088 


Roczny podyplomowy kurs arteterapii w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, szkolenie dotyczące psychoterapii dzieci i młodzieży „Gestalt Play Therapy”. Jest absolwentką łódzkiej Akademii Medycznej.

Chętnie pracuje z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi trudności wychowawcze, z zachowaniami agresywnymi, z zaburzeniami koncentracji i uwagi oraz doświadczającymi lęku. Ponadto z dorosłymi mającymi trudności w relacjach, znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych oraz z zaburzeniami odżywiania. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracowała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci, gdzie oprócz psychoterapii indywidualnej prowadziła warsztaty dotyczące radzenia sobie z emocjami, arteterapię, bajkoterapię oraz warsztaty dla rodziców z zakresu rozwijania umiejętności rodzicielskich. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w czasie staży i wolontariatów w łódzkich szpitalach psychiatrycznych na oddziałach dla dorosłych, Oddziale Młodzieżowym, Oddziale Zaburzeń Odżywiania.