telefony01

Od wielu lat szkoli się w Polskim Instytucie Eriksonowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (zwłaszcza z zaburzeniami psychicznymi) i ich rodzinami. W terapii uwzględnia podejście Eriksonowskie i systemowe. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.