telefony01

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ukończyła szkolenia z zakresu Metod i technik muzykoterapii, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością, Kinesiotaping, bloki szkoleniowe z Terapii taktylnej i integracji odruchów dynamicznych, posturalnych oraz ustno-twarzowych wd dr Swietłany Masgutowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.